top of page
3_Rybolov_header.jpg

Ryby s čistým svědomím

Rybolov pro větší udržitelnost

Co znamená označení MSC?

 

Od poloviny 80. let bylo ročně uloveno přibližně 80 milionů tun divokých ryb. Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) je nadměrně využíváno 31 procent komerčně využívaných populací ryb. Jinými slovy, pokud budeme takto pokračovat, sítě mnoha rybářů zůstanou v budoucnu prázdné. Již dnes vidíme, že výnos klesá. FAO navíc hovoří o téměř 60 procentech populací, které jsou považovány za maximálně lovené. Pokud se tlak na rybolov zvýší, bude také akutně ohrožen těmito populacemi. Některé druhy ryb, jako je úhoř, tuňák obecný ve Středozemním moři jsou ohroženy nebo dokonce hrozí vyhynutím. Severní moře, Baltské moře a části severovýchodního Atlantiku patří k nejvíce nadměrně loveným mořským oblastem na světě. Obrovský odpad, který každoročně náhodně uloví miliony tun ryb, je jednou z příčin poklesu populací ryb. Například při lovu krabů v Severním moři končí v síti podstatně více vedlejších úlovků než krabů. Tyto náhodně ulovení korýši jsou často znovu hozena přes palubu. Politici zde dosahují pokroku, protože od roku 2015 museli rybáři přivést na pevninu veškerý svůj vedlejší úlovek. To jim dává pobídku ke zdokonalování rybolovných metod tak, aby se vyskytovalo co nejméně vedlejších úlovků. Abychom problém dostali pod kontrolu, potřebujeme funkční kontrolní mechanismy, které dosud měly velké mezery. Chtěli by jste s tím něco udělat?

Marine Stewardship Council (MSC) je nezávislá nezisková organizace a certifikuje rybolov podle kritérií udržitelnosti životního prostředí. Produkty vynikajícího rybolovu nesou malou modrou rybu s logem MSC. Za 20 let své existence pomohlo MSC vytvořit rozšířený ekologický standard. Udržitelnost rybolovu znamená, že populace mají zdravou velikost, ekologické dopady, jako jsou například vedlejší úlovky nebo vlečné sítě, jsou nízké a že je přesně sledováno a kontrolováno, jak se příslušné druhy ryb vyvíjejí - snižují nebo zvyšují.

Doplnkove_foto_Rybolov_3.jpg

EDEKA a Netto také chtějí oslovit své výrobce a dodavatele, aby dosáhli cíle 100% udržitelného sortimentu značkových předmětů a továrních značek - i když je zde samozřejmě omezený vliv. Skupina EDEKA je jedním z největších obchodníků s rybami v Německu. Vysoce ohrožené druhy ryb - jako jsou úhoři, rejnoky, divoký jeseter a žralok - by měli být trvale odstraněni z regálů. Místo toho se sortiment rozšiřuje z udržitelných zdrojů. V Německých supermarketech a místech prodeje čerstvých ryb jsou spotřebitelé informováni o udržitelnosti a rybách. WWF každý rok náhodně kontroluje stav prodejen EDEKA po celém Německu, aby oba partneři získali lepší představu o realizaci cílů v této oblasti. Společnosti EDEKA a WWF dále vyvíjejí analýzu rizik, pomocí které lze určit, zda byly splněny požadavky EU na nezákonný, neregulovaný a neregistrovaný rybolov. Na celém světě je každý rok nelegálně uloveno 26 milionů tun ryb. Právní předpisy o uzavřených obdobích, rybolovných kvótách nebo chráněných oblastech jsou ignorovány. Aby se zabránilo tomu, že rybí výrobky z nelegálního rybolovu skončí v německých regálech, je třeba zdokumentovat všechny kroky od chytání přes zpracování až po obchodování. Jenom tak lze dokázat, že ryby skutečně pocházejí z rybářského zdroje uvedeného na produktu. To znamená, že všechny produkty z divokých ryb jsou buď certifikovány pečetí MSC, nebo hodnoceny jako „Dobrá volba“ od WWF. V oblasti chovaných ryb to jsou pečetě Naturland nebo ASC. Nakupujte výrobky s označením a certifikátem MSC udržitelnějším způsobem, pomůžete ochránit populace ryb které jsou trvale a nadměrně lovena. Přispějete v lepší ochraně důležitých mořských stanovišť a v boji proti nezákonnému rybolovu. Ta snaha a ten pocit za to stojí!

Doplnkove_foto_Rybolov_2.jpg
bottom of page