top of page

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:


 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy ze dne (datum nákupu) …............o nákupu tohoto zboží:


 

Datum:

 

Podpis:

Dokument ke stažení:

bottom of page